Zasady ochrony prywatności - Amazon.pl

Zasady ochrony prywatności

Amazon Services Europe

Amazon Services Europe S.à r.l. 5, Rue Plaetis L-2338, Luksemburg jest administratorem danych dostarczanych lub zbieranych przez niego, w tym za pośrednictwem services.amazon.pl lub poprzez Seller Central. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Amazon.co.uk. Korzystając z tej witryny lub Centrum Sprzedawcy, zgadzasz się również na nasze Informacje dotyczące plików cookie (EN) i Powiadomienia dotyczące reklam opartych na zainteresowaniach (EN).
© 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved