Zasady ochrony prywatności

Amazon Services Europe
Amazon Services Europe S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg jest administratorem danych dostarczanych lub zbieranych przez niego, w tym za pośrednictwem services.amazon.pl lub poprzez Seller Central. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Amazon.co.uk. Korzystając z tej witryny lub Centrum Sprzedawcy, zgadzasz się również na nasze Informacje dotyczące plików cookie (EN) i Powiadomienia dotyczące reklam opartych na zainteresowaniach (EN).
© 2020 Amazon.com lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.